Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

20.02.2012 19:42

Nezapomeňte na termín odevzdání přihlášek na SŠ do 15.března donést osobně na víceletá gymnázia:

Na přihlášku doplňte: datum přijímací zkoušky

                                   podpis dítěte(uchazeč)

                                   podpis zákonného zástupce (pozor !! podepisuje se ten, který je uveden na přihlášce!!)

 

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se letos uskuteční v termínu:

pondělí 23.4.2012

úterý 24.4.2012

 

Připomínám, že děti musí mít předem písemnou omluvenku v ŽK!!!