O nás

V letošním roce jsme již páťáci a rozhodně jsme nejenom vyrostli a také se už i něco naučili.

Stránky Vám mají pomoci a usnadnit práci při zpracování Vašich úkolů do vyučování a pro ty zapomnětlivější, aby třeba věděli, co je aktuálně za úkol.

Fotogalerii zatím ponechám na školním webu !!